Welkom

Het Bewonersoverleg Risdam Noord is een overleg waaraan alle bewoners uit de wijk Risdam Noord kunnen deelnemen.

In Risdam-Noord is het wijkoverlegorgaan Bewonersoverleg Risdam-Noord actief. Dit is een bewonersplatform dat zich bezighoudt met thema’s die leven onder de wijkbewoners. Het is een gesprekspartner voor het wijkteam. Het wijkoverlegorgaan maakt ook deel uit van het wijkteam. Daarmee is het medeverantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het wijkplan en de in het wijkteam genomen beslissingen.

Kunst bij de Korenbloem

;Het bewonersoverleg komt vijf maal per jaar bijeen in Wijkcentrum de Cogge aan de Akkerwinde en houdt met regelmaat een themabijeenkomst. De wijkcoördinator of iemand anders van het wijkteam is in principe hierbij aanwezig. Het bewonersoverleg ontvangt financiële steun voor dekking van de administratieve en organisatorische kosten.

Het coronavirus

Misschien ten overvloede…
Ten gevolge van de vrees voor besmetting met het coronavirus zijn alle activiteiten waar meerdere mensen in nauw contact bijeen zijn afgelast.
Dit houdt in dat ook het bewonersoverleg Risdam-Noord tot nader order alle activiteiten heeft gestaakt.

Tot slot: De agendacommissie van het bewonersoverleg Risdam-Noord wenst een ieder een gezond 2022!

Wijkcentrum