Onze plannen met het Sportpark

Op korte termijn zijn er al kleine maar fijne maatregelen mogelijk, zoals planken over de slootjes, een plank/bruggetje naar het gebied achter de geluidswal zodat er een nieuw terrein bij komt, het openstellen van afgesloten sportterrein waar dat kan, hondenpoepzakjes en duidelijkheid over losloop van honden en een soort legalisatie van het fietspad langs de bebouwing. Op langere termijn wordt dan gedacht aan: verlichting op de doorgaande fietsroute, een hondenspeelplaats. Het ontwerpen en inrichten van het gebied achter de geluidswal , diversiteit in beplanting, wat hoogteverschillen, het renoveren van hekwerken om de sportvelden en het bestuderen van plek, nut en noodzaak van parkeerplaatsen, een perceel met bloeiende hoogstam fruitbomen. En tenslotte is het de moeite waard om de verbinding van deze groene long naar de omringende groene gebieden in beschouwing te nemen. Realistisch en niet vreselijk kostbaar.

Na de presentatie van het rapport hebben ‘groen’ studenten van het Clusiuscollege deel-ontwerpen met groenvoorzieningen en speelmogelijkheden gemaakt (begin 2020). Die ontwerpen zijn via Risdam Noord Groen doorgegeven aan een bedrijf dat voor de gemeente de toekomst van de sportparken naging. In juli dit jaar zijn ze ten overvloede ook aan de wijkcoördinator A.Groot en wethouder Broersma gestuurd.

Tot nog toe is de realisatie van die plannen blijven steken bij het plaatsen van een afvalbak voor de hondenpoepzakjes.

Op de plek waar de gemeente het volumineuze IKEC nu heeft gepland hebben wij mooi bloeiende fruitbomen voorgesteld, wij willen dus groen en toegankelijk i.p.v. stenen en hekken.

December 2020, Frits Brouwer, Sipco de Vries, Coraline van Velzen

Download hier de documenten