Theepluktuin

Hoe staat het er nu voor……

Ruim een jaar geleden heeft de Buurtgroep Risdam-Noord Groen bij de Gemeente Hoorn het idee geopperd om in de Ossenweide een pluktuin aan te leggen in een strook gemeentegroen. Tot onze vreugde werd daar positief op gereageerd, met dien verstande dat de grond officieel geadopteerd dient te worden. Ook wil de Gemeente er verder geen omkijken naar, of werk van hebben.

Er konden plannen gemaakt worden! Karin de Waard, de bedenker van het plan, kwam met een schets. Met die schets zijn Marjon Brouwer, Karin en ondergetekende naar de groenvoorman van de gemeente gegaan voor advies, eventuele medewerking etc. Ook Anouk de Groot nam daar namens de gemeente aan deel. Karin heeft het plan toegelicht. Er zal gewerkt worden volgens de permacultuur methode; een manier van tuinieren die zij ook op haar volkstuin toepast. Ook is de adoptie van het terrein inmiddels officieel geregeld.

inmiddels kunnen wij vol trots het resultaat laten zien, van wat er tot nu toe bewerkstelligd is. Dankzij een subsidie van de Provincie Noord Holland, die werd toegekend voor het project Vitamine G(roen) voor Risdam Noord, konden er wat materialen aangeschaft worden, zoals een afrastering en hout voorde perken en een informatiebord.

Er wordt nu en dan hard gewerkt want er moet nog wel wat gebeuren voor de planten de grond in kunnen. Buurtbewoners komen regelmatig hun keukenafval brengen en ook kinderen uit de buurt helpen mee: ze verzamelen bladeren om te composteren. We verwachten dat in het vroege voorjaar de reeds bestelde theeplanten de grond in kunnen! Uiteraard zijn we heel blij met stekken en/of planten die geschikt zijn voor ons plan.