Download PDF

Ten geleide bij de stukken van het sportcomplex.
Hieronder staan de stukken genoemd die te maken hebben met het ingediende
advies van wijkbewoners naar aanleiding van bespreking in het wijkoverleg
over de toekomst van het park met als hoofdthema bewegen en spelen.

Zwanenmeer

 

1. Toekomst van Sportpark Risdam-Noord.
In dit document wordt in twee pagina’s met de hoofdzaken van het onderzoek en wat er sinds het indienen van het rapport gebeurd is.
De tekst is gemaakt toen na het bekend worden van omvangrijke bouwplannen in het park men zich afvroeg wat er na de bijeenkomsten over het park eigenlijk is gebeurd met de uitkomsten van die gesprekken.

 

2. Toekomst sportpark Risdam Noord +bijlage
is hete rapport zoals dat is aangeboden en op 18 september 2019 besproken met wethouder Broersma. Een dag later is het gepresenteerd in het wijkoverleg.
 
3. Park Risdam plan kinder- en hondenspeelplek.
Dit is een ontwerp dat door studenten van het Clusiuscollege Hoorn is gemaakt voor ‘het grote veld’. In dit ontwerp worden honden en spelende kinderen gescheiden door een plantenstrook. Dit ontwerp is eerst naar een extern bureau gegaan dat zich met sportvelden bezig hield en op 8 juli 2020 is het aan wethouder Broersma gestuurd, tegelijk met het volgende ontwerp.
 
4. Zwanenmeer Clusius Horn Project
Een tweede ontwerp van studenten van het Clusiuscollege, maar nu voor het gebied van het voormalige riool gemaal en het zgn Zwaneneiland , grenzend aan de Medemblikkervaart.
Dit ontwerp is vooral gericht op spelen in het groen met waterpartij.
5. Plattegrond en begeleidende tekst uit Masterplan Buitensport Hoorn
De gemeente heeft een Masterplan Buitensporten laten verschijnen waarin ook het Sportpark Kromme Elleboog ter sprake komt. Kennelijk heeft men ten stadhuize deze benaming voor het Sportpark Risdam-Noord bedacht.
Maar weinigen zullen het zo noemen, de achtertuin van Risdam-Noord!