Risdam-Noord Groen!

Visie en doel Stichting ‘Risdam-Noord Groen’ info@risdamgroen.nl

De Stichting ‘Risdam-Noord Groen’ heeft als doel om de wijk Risdam-Noord leefbaar te houden voor alle bewoners door er voor te zorgen dat er (weer) meer groen komt in de wijk. Dit zowel in de tuinen van de bewoners als in het openbaar groen. Het streven is een symbiose van woonwijk met natuur (‘stadsnatuur’).

Deze groep wijkbewoners wordt door het Bewonersoverleg Risdam-Noord en de gemeente Hoorn aangemerkt als buurtgroep. Met deze twee organisaties wordt evenals met de onderstaande partners samengewerkt.

Er wordt aan de bewustwording van de wijkbewoners op diverse manieren gewerkt. Dit proces is erop gericht dat de wijkbewoners weten dat (meer) groen in de wijk bijdraagt aan

  • betere gezondheid/minder stress;
  • meer biodiversiteit;
  • minder criminaliteit;
  • betere klimaatadaptatie.

Er worden door de Stichting tal van activiteiten bedacht om het doel van de buurtgroep te bereiken. Voor dergelijke activiteiten zal draagvlak moeten zijn bij de wijkbewoners.

Tot nu toe heeft de Stichting succesvolle themabijeenkomsten georganiseerd, een drukbezochte plantjesmarkt op touw gezet en diverse initiatieven met raad en daad ondersteund. Dit laatste was onder andere het geval bij het bijenlint, de plannen voor het ‘Leekerbos’ en de reconstructie van openbaar groen in de Zwanebloem. Samen met het Clusius College zijn bij 43 wijkbewoners plantenpakketten afgeleverd.

Inmiddels worden er gesprekken gevoerd met de gemeente over nieuwe plannen die leiden tot vergroening.

Om de tuinen van de wijkbewoners groener te krijgen heeft ‘Risdam-Noord Groen’ zich aangesloten bij landelijke initiatieven en ontwikkelt samen met andere partijen in Hoorn initiatieven.

Om het openbaar gebied (weer) groener te krijgen doen wijkbewoners hun zegje tijdens het Bewonersoverleg Risdam-Noord. De vraag staat hierbij centraal hoe dit gebied groener kan worden zowel door ingrijpen van de gemeente als door zelfwerkzaamheid van de bewoners van de wijk. Het spreekt voor zich dat hiervoor de samenwerking met de gemeente een voorwaarde is.