Leekerbos

Het verschijnen van de nieuwe Groenvisie was mede een aanleiding voor bewoners van de Stijgbeugel actie te ondernemen, omdat zij perspectieven zagen in de mogelijkheden die de schapenweide bood om de het gebied tussen Stijgbeugel en A7 te vergroenen.
Ook was de van gemeentewege oogluikend toegestane bedrijvigheid voor hen een doorn in het oog. Bedrijvigheid die volgens hen thuis hoorde op daartoe ingerichte terreinen.
Een groene buffer te creëren teneinde het woongenot te verhogen voor bewoners van dit gedeelte van Risdam-Noord want vergroening betekend een buffer tegen fijnstof die met name van overheersende westenwind nadelig zijn voor de gezondheid

In navolging van de buurtgroep Risdam-Noord Groen besloten zelf als werkgroep Risdam-Noordwest groen actie te ondernemen. In april 2018 verspreidde huis-aan-huis een flyer waarin zij gewag maakten van hun plannen om de schapenweide, ooit een boomgaard, weer een gebied te maken waar groen en recreëren samen gaan.
Een verbetering ten opzichte van de bestaande waar de bedrijfsactiviteiten langs de A7 voor veel verkeersoverlast op het Leekerpad zorgden.

Contact werd gezocht met Hans Timmerman, o.a. bekend van zijn inzet en ontwerp van Mak Blokweer.
Voor Hans Timmerman was dit een kolfje naar zijn hand, hij is immers ook nauw betrokken geweest bij de zijn betrokkenheid bij het Mak Blokweer, inzet en ontwerp van Natuurpark Blokweer.
Verwezenlijking van deze plannen hing natuurlijk af van de instemming van de gemeente, want er waren ook plannen om op deze locatie te bestemmen voor woningbouw.
Gelukkig was daar de Groenvisie die immers versterking van groen Hoorn bepleit.
Dus werden de eerst stappen gezet op weg naar verwezenlijking van de plannen en in het voorjaar 2019 werden de eerste wilgen- en populierstekken geplant. Takken van deze bomen wortelen immers gemakkelijk en hebben zelfs de droge zomer van 2019 overleefd.

In het voorjaar 2019 was het zover dat een aantal van de bedrijven waren verplaats was het zover dat daar ook daar wilgen en populieren geplant konden worden.
Mede doordat een aantal bewoners tijdens het droge voorjaar trouw de geplante bomen water heeft gegeven is ook het resultaat van deze aanplant indrukwekkend.
Om de plannen aantrekkelijker te maken voor insecten is voor een insectenlint, met ingehouden trots het grootste van Hoorn genoemd, ingezaaid en ook dat zoals onderstaande foto toont een succes.

Dat nieuwe bestemming van het gebied die officieel een groene bestemming is geworden is er de oorzaak van plannen om daar een voedselbos aan de zijde van de volkstuinvereniging te realiseren. Ook bezwaren van bewoners van de Stijgbeugel die een schapen aldaar prefereren. Waar dat al toe gaat leiden valt te bezien.