Gratis webinar.

Webinar inbraakpreventie voor bewoners Hoorn tijdens  European Focus Day

Voor sommigen onder u zal het woord webinar vreemd in de oren klinken, want wat is dat nu voor een woord!
Webinar is een samenvoeging van twee woorden “web” en “seminar”, het laatste woord dat zoiets als lezing betekent en een lezing kan nu eenmaal niet zonder toehoorders.
Daarvandaan dat men dat soort lezingen in deze barre tijden via het web doet.
Uiteraard is dat gratis omdat men zoveel mogelijk mensen tracht te bereiken.
Voordeel van dit bericht is ook dan ook heel wat afkortingen uit het hoofd kan leren.

Op European Focus Day, de Europese dag tegen woninginbraak, organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) samen met de politie een webinar over inbraakwerende maatregelen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). In 45 minuten worden bewoners bijgepraat over veilig hang- en sluitwerk, de zes wooneisen van het PKVW, malafide slotenmakers, slimme sloten, digitale deurbellen, feiten en fabels over woninginbraak, en nog veel meer.
Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen aan de deskundigen van het CCV en de politie.
Gevraagd is ons om bewoners in Hoorn te attenderen om op woensdag dit webinar te volgen
Het webinar wordt gehouden op 21 oktober. De aanvangstijd is om 19.30 uur.
Zoals gemeld de deelname is gratis.

Kijk voor meer informatie op hetccv.nl/webinarinbraakpreventie.