Doelstellingen

Waarom Bewoners Overleg Risdam-Noord

Doel van het bewonersoverleg is het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk, en de belangenbehartiging van wijkbewoners. Binnen dit kader worden alle activiteiten verricht.

Met andere woorden: Het bewonersoverleg houdt zich alleen bezig met vraagstukken die rechtstreeks in verband staan met het behoud en het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk, en de belangenbehartiging van bewoners.

Positie van het Bewonersoverleg

Het overleg leefbaarheid is een open forum en platform voor de wijk zonder politieke grondslag. Alle bij de wijk betrokkenen kunnen daar hun mening/visie kenbaar maken.

In formele zin is het bewonersoverleg geen adviescollege voor de gemeente.

Toegang

Toegang tot de bijeenkomsten hebben alle wijkbewoners en personen die door de agendacommissie zijn uitgenodigd en geĆÆnteresseerden. Vaste partners in het overleg zijn in de wijk werkzame leefbaarheidmedewerkers van Intermaris, de gemeente Hoorn (wijkcoƶrdinator) Politie(wijkagent), Stadstoezicht. Stichting netwerk(opbouwwerker) is aanwezig als de agenda daar aanleiding voor geeft. Als belangstellenden zijn vertegenwoordigers van politieke partijen zeer welkom. Bezoekers aan het bewonersoverleg moeten zich houden aan de gangbare fatsoensregels en normen. Bij onregelmatigheden kan de voorzitter de vergadering schorsen of de toegang tot de vergadering verbieden.