Bedreigd Sportpark Risdam-Noord

De gemeente overweegt om in het park te gaan bouwen. Het gaat dan om een school voor speciaal onderwijs (IKEC heet die) en/of woningbouw.

B&W wilde dat eerst doen bij de oude hockeyvelden op de Nieuwe Steen.
IKEC is een fusie van vijf scholen die nu in de stad zitten. Er moet plaats komen voor 450 a 480 leerlingen. De geplande woningbouw zou op de parkeerplaatsen op de Nieuwe Steen komen. Daar heeft de gemeenteraad tegen geprotesteerd en voorgesteld om te kijken of ons park niet te gebruiken was. Dat betekent dat alles of een gedeelte ervan in het park komt. Het recreatieve ‘vrije’ gedeelte zou dan bebouwd kunnen worden.

Concrete informatie is er nu niet. Over die woningbouw is weinig bekend.
Voor de school zijn verschillende studie ontwerpen gemaakt. Behalve dat het 450/480 leerlingen gaat, is ook bekend dat 7131m2 Bruto vloeroppervlak nodig is, dat men aan houtskeletbouw denkt en dat de BBN betrokken is.

In de download staan die studie ontwerpen. Die zijn allemaal groter dan een hockeyveld, exclusief buitenruimte voor de kinderen. Ze staan hier om een indruk te geven van de omvang waar de gemeente bij een IKEC aan denkt. Meer is er nu niet bekend.
Gevolgen voor verkeer etc. staan daar niet bij. Voor 450/480 leerlingen zijn tientallen busjes nodig.

Tegen die plannen is verzet gerezen in de wijk. Er zijn brieven geschreven naar B&W en naar de Raad, in het NHD zijn stukken verschenen van wijkbewoners tegen die plannen.
Begin maart komt de gemeente met concrete plannen. Reacties/bezwaren moeten dan snel ingediend worden.

Klik op “Red het park nu” en teken de petitie

Alle onrust is begonnen met Masterplan Sport waarin het gemeentebestuur allerlei voorstellen doet over de toekomst van sport in onze gemeente.
Hieronder kan men het gedeelte uit het masterplan downloaden welke het Sportpark Risdam-Noord aangaan
Masterplan Sport