Welkom bij het Bewonersoverleg  Risdam-Noord.

Het Bewonersoverleg Risdam Noord is een overleg waaraan alle bewoners uit de wijk Risdam Noord kunnen deelnemen.
Het overleg is 5 x per jaar.

Risdam Noord is een wijk in de gemeente Hoorn en ligt in het dorp Zwaag. In 1971 nam de bouw een aanvang; de laatste woningen in Risdam Noord stammen uit de eerste helft van de jaren tachtig. De naam Risdam stamt af van de naam Rijsdam, een historische waterloop langs het Keern. Ook het noordelijke deel van de Keern zelf werd vroeger Rijsdam genoemd. De naam Keern is ontleend aan de vlucht van de Kennemers, die na een aanval op de stad tot Wognum achtervolgd werden. Een ander historisch element  in de wijk wordt gevormd door de Medemblikkertrekvaart die dwars door de wijk loopt. Deze sloot aan op de Kromme Leek een veenrivier die in de Zuiderzee uitmondde bij Medemblik (Medemelake tussen de Leken)

Wijkgericht(samen) werken

Ook in Risdam Noord is het wijkgericht werken van toepassing. Op woensdag 16 april 2008 heeft de presentatie plaatsgevonden van het wijkplan 2008-2011. Na Risdam-Zuid, Blokker, Hoorn Noord, het Venenlaankwartier, Binnenstad, Nieuwe steen, Kersenboogerd-West en Kersenboorgerd-oost is dit het tiende wijkplan dat tot stand is gekomen door de wijkgerichte aanpak die voor heel Hoorn is ingevoerd. Hoorn gaat voor een schone, hele en veilige leefomgeving. Omdat te bereiken is gekozen voor een aanpak waarbij de gemeente en in de wijk actieve organisaties samenwerken in wijkteams en waarbij samen met de wijkbewoners gewerkt wordt aan de totstandkoming en uitvoering van een wijkplan. Het plan van Risdam Noord is voor vier jaar en bevat op hoofdthema's een analyse van de wijk en  ervaringen van de bewoners. Daarnaast bevat het plan en aaantal specifieke aspecten van Risdam Noord en een uitvoeringsplan.
Een deel van de maatregelen en activiteiten wordt gefinancierd uit de reguliere budgetten of reserves van de gemeente, politie, Stichting netwerk en IntermarisHoeksteen.

Coronavirus

Misschien ten overvloede...
Ten gevolge van de vrees voor besmetting met het coronavirus zijn alle activiteiten waar meerderde mensen in nauw contact bijeen zijn afgelast.
Dit houdt in dat ook het bewonersoverleg Risdam-Noord tot nader order alle activiteiten heeft gestaakt.