17 november Bewonersoverleg

Het is weer zover!

Na een lange tijd, bijna drie jaar wordt er weer een bewonersoverleg georganiseerd.
De agendacommissie denkt dat na deze lange tijd die zo ingrijpend is geweest voor velen het een goede zaak is dit overleg weer op te pakken.
17 november a.s. is het weer zover!

Het overleg starten we met een inventarisatie van wat onder de bewoners van Risdam-Noord leeft.
Wat in de komende overleggen aan de orde moet komen: zaken als zwerfvuil, de rioleringswerkzaamheden, de vergroening van de wijk, het sport- en recreatiepark, de plaatsing van nieuwe zendmasten voor G5, noem maar op.

Maar wij kunnen hier wel onderwerpen verzinnen, maar wij denken dat u als bewoner van deze nog wel een paar onderwerpen weet die ook aandacht verdienen.

Andere agendaonderwerpen zijn:
Angelina, beheerder van wijkcentrum de Cogge, die zal vertellen over haar werkzaamheden als medewerker van Netwerk hier in Risdam-Noord.
Verder zal de wijkcoƶrdinator, Gerard Dijkstra, zich voorstellen.

Ted van der Bruggen, voorzitter van de buurtgroep Risdam-Noord Groen zal de avond afsluiten waarin hij uit de doeken zal doen waar de buurtgroep zich zoal mee bezig houdt. Ongetwijfeld zullen onder andere de ontwikkelingen rond het Sport- en Recreatiepark aan de orde komen. Natuurlijk ook wat Risdam-Noord Groen al aan succes geboekt heeft.
Al dan niet met beelden verluchtigt.

Kort samengevat:
Bewonersoverleg Risdam-Noord.
Donderdag 17 november
Wijkcentrum De Cogge
aanvang:19.30 uur
sluiting: rond 21.30 uur

namens de agendacommissie,
Anton Greefkes