Vitamine G(roen) voor Risdam-Noord!

De buurtgroep Risdam-Noord Groen! organiseert in november een aantal activiteiten waarbij de biodiversiteit in en rond onze wijk centraal staat.

Donderdag 14 november - Meer vitamine G in achtertuin en openbaar groen
20.00-21.30 uur in Wijkcentrum De Cogge
Gratis toegang vanaf 19.45 uur!
Met bijdragen van onder andere:
Janny van Diepen Meer fleur in de wijk
Hans Timmerman Bomen in Risdam-Noord
Coraline van Velzen Het groen en meer in het sport- en recreatiepark
Ed Achterberg komt de onlangs door de raad aangenomen Groenvisie toelichten!

Vrijdag 22 november - Pluktuin van de toekomst!
16.00-17.00 - Feestelijk aanplant van zes fruitbomen door wethouder Simon Broersma
in de omzoming van grasveld met de korfbalpaal langs De Opgang
Na afloop een biodivers drankje in Wijkcentrum De Cogge

Voor meer informatie: zie onze Facebookpagina ‘Risdam-Noord Groen!’;
vragen? info@risdamgroen.nl
Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland.