Achtergesteld tellen

VerkeerstellinginstallatieAls u goed heeft opgelet zal het wellicht zijn opgevallen, overal binnen de gemeente-grens van Hoorn liggen draden over de weg verbonden aan een kastje.
Het verkeer wordt geteld, op doorgaande fietspaden en ook op andere trajecten. Het heeft er alle schijn van dat die tellingen van doen hebben met het reanimeren van de Fietsnota.
Dan ligt het voor de hand dat het met name gaat om het tellen van het fietsverkeer.
Echter...

Wat valt op? Zover door ons valt te constateren wordt, wordt er bijvoorbeeld ook op de Zwager Dorpsstraat tussen Oostergouw en De Strip geteld. Het fietspad langs de Zwaagmergouw, tussen Huesmolen en Dorpsstraat, de Koepoortsweg, noem maar op
Echter in de Risdam-Noord is in geen velden of wegen een kastje te vinden aan teldraden verbonden.
Reden om zich af te vragen waarom dat is. Naar onze mening is het tellen op alle doorgaande routes in de gemeente van belang om een goed beeld te krijgen van de verkeersstromen.
Als er in de ene periode bijvoorbeeld in het dorp Zwaag, Risdam-Zuid en de binnenstad en in volgende periode in de Risdam-Noord kan er zoveel verschil zitten tussen de metingen want werk- en vakantiefietsverkeer daar kan dan variatie in zitten.

Dit alles juist omdat in het kader van de Fietsnota een goede verbinding tussen de Risdam-Noord in oostelijke richting op het spel staat. Waaronder de fietsdoorsteek tussen Klagerstuin en het Westfrisiaterrein. Daarbij is het juist van belang dat er nu een goed beeld wordt verkregen van de fietsbewegingen tussen het Rijsdampad-Wogmergouw en Dorpsstraat. Noch op de Dorpsstraat tussen Zwaagmergouw en Oostergouw, noch langs Wogmer- en Berkmergouw wordt er tot op heden niet gemeten.

Spoorwegovergang Dorpsstraat ZwaagAls de gemeente in het kader van de Fietsnota over de juiste cijfers wil beschikken dan is goede telling zeer belangrijk.
Niet zoals nu door een ambtenaar is gereageerd op technische vragen naar aanleiding van de gewenste fietsverbinding door een raadslid. Daarin werden sterk verouderde cijfers over fietsbewegingen en vrachtvervoer opgevoerd over de Dorpsstraat ten oosten van de Oostergouw. Daarbij werd ondermeer ook aangevoerd dat de Factorij als onveilig voor fietsverkeer werd aangemerkt terwijl deze dubbel zo breed is als de Dorpsstraat waar het volgens diens zeggen best meevalt.
Overigens is het mij een raadsel waarom het dan wel toegestaan is op de fiets het Westfrisiaterrein te doorkruisen, zo onveilig als het is. Zoals door hetzelfde raadslid opgemerkt gegoochel met cijfers?
De fietsverbinding traineren?