Tegel eruit, framboos erin

Ruimte voor de framboosIn weerwil van de overtuiging die groeiende is dat groen in de wijk en daarbij juist ook rond het huis belangrijk is voor al wat leeft, dreigt steeds meer groen uit achtertuinen onder steen te verdwijnen.
Begrijpelijk is dat men in deze tijd de ruimte om hun huis ziet als een plek waar buiten geleefd kan worden. Dus moet het buitenmeubilair ruimte krijgen en daarvoor moet het woekerend groen plaats maken voor bestrating.
Lekker die ruimte en dat groen vergt alleen maar onderhoud! Toch kan het ook anders, met groen dat aan beperkte ruimte ruimschoots genoeg heeft en ook nog levenskansen biedt aan bijen en hommels. En zoals het hieronder door een wijkbewoner beschreven vruchtgebruik van de beplanting in dit geval de framboos.

Plantenweelde onder de vensterbankAlweer de nodige jaren geleden moesten een twee rijen tegels langs de achtergevel van onze woonstee wijken om de framboos ruimte te geven. Met weinig tevreden levert deze jaar na jaar meer vrucht op. Mede resultaat van de onvermoeibare hommels die niet nalaten elke bloesem te bezoeken. Over vruchtbare samenwerking gesproken! Maar leer ons de framboos kennen, die grijpt elke kans tot vergroting van zijn leefgebied aan. Zo ook de ruimte door ons geboden vanwege verwijderde tegels onder het woonkamerraam. Onder de tot plantenbak gepromoveerde dakgoot. Welig tierend, maar zijn ongebreidelde expansiedrift maakt mij vrolijk. Dat geldt overigens ook voor de opkomst op deze plek van Jacobskruiskruid.die overigens naar alle waarschijnlijkheid ons veel bloemenpracht zal opleveren en heel veel plezier voor al die bijen, zweefvliegen en wat er dies meer zij.

Plantenweelde onder de vensterbank Bloemenrijkdom van het Jacobskruiskruid

Meer weten over Operatie Steenbreek?