Fietsverbinding Klagerstuin - Bedrijventerrein Westfrisia

Licht aan de horizon

Fietsnota-fietsend-verder-naar-2020Bewoners van de Risdam-Noord hebben één probleem, als zij naar het bedrijventerrein Westfrisia of naar de nieuwe Hoornse wijk Bangert-Oosterpolder is er maar één mogelijkheid; via de Zwaagse Dorpsstraat. Deze route nemen, met name richting het bedrijventerrein is een behoorlijke omweg. Daarnaast betekent het ook een route over een Dorpsstraat met veel (sluip)verkeer. Kan dit niet anders?

Ja dit kan anders want in maart 2011 verscheen de 2de Fietsnota en was er al een fietsdoorsteek gepland vanuit de Klagerstuin over de museumspoorlijn naar de Compagnie.
Geweldig want dit zou een belangrijke verbinding zijn tussen de Risdam-Noord en het bedrijventerrein. Ook een stimulans om maar niet met de auto die kant uit te rijden en eerder de fiets pakken om naar het werk te gaan of op bezoek bij bewoners van de Bangert-Oosterpolder te gaan.
Echter stak de financiële crisis in die jaren een stok tussen de spaken en verdween de gehele Fietsnota in een diepe lade.

Plots lijkt er schot in de zaak rond de fietsdoorsteek te komen.
Afgelopen dinsdagavond werd de fietsnota "Fietsend naar 2020 "(!) weer uit het stof gehaald. Deze was pal na het verschijnen wegens bezuinigingen in een diepe lade verdwenen.
Maar dat is verleden tijd, we gaan nu vooruit kijken, want ook biedt dit voor de veilige en snelle fietsverbinding met het bedrijventerrein en Bangerd - Oosterpolder nieuwe kansen.
Dat het nieuw leven inblazen van de Fietsnota die mede met inbreng van de Hoornse burgers en specifiek van bewoners van Risdam-Noord tot stand is gekomen, nog niet wil betekenen dat het een gelopen race is, blijkt wel uit de ambtelijke reactie van technische vragen door Sociaal Hoorn raadslid Jeroen van der Veer gesteld.
Als men als simpele burger leest dan is het eerste gevoel hen bekruipt; het wordt niets met de fietsverbinding. Al was het maar dat maar dat plots bleek dat sinds kort een nieuwe regeling van kracht is geworden die beveiliging met spoorbomen vereist bij elke nieuwe spoorwegovergang. Dat het hier om een museumlijn van de stoomtrein naar Medemblik die op een sukkeldrafje vier maal daags heen en weer pendelt tussen Hoorn en Medemblik doet er niet toe. Elk spoor dat sinds de nieuwe regeling van kracht is met een nieuwe overgang moet beveiligd worden met bomen of deze in gebruik of niet.
Deze regeling komt natuurlijk vreemd over omdat in Hoorn en West-Friesland tientallen onbewaakte overgangen zijn. Als het om een museumlijn gaat dan is dat juist een mooi historisch beeld, een man met een rode vlag die het verkeer op de overgangen waarschuwt voor de naderende trein.
Het grootste struikelblok blijkt dan de kosten van beveiliging van de overweg te zijn 300.000 euro en daarmee een verdubbeling van de geraamde kosten van de doorsteek.

In de beantwoording van de technische werden meer bezwaren opgesomd die, wanneer klakkeloos voor juist worden aangenomen, maar bij nadere beschouwing blijken deze nogal bij elkaar geraapt te zijn.
Op basis van onduidelijke gegevens zou het aantal fietsers van de doorsteek in de spits slechts een tiental fietsers daarvan gebruik maken. Terwijl het beleid van de gemeente toch zou moeten zijn het fietsgebruik te stimuleren en als van een stimulans om snel op het bedrijventerrein te zijn dan is juist de doorsteek daar uitermate geschikt voor. Niet meer over de smalle drukke Dorpsstraat met verkeerslichten bij de Oostergouw die als het tegenzit twee op rood staan. Dan is er in het raadsbesluit sprake van voor fietsers een onveilige situatie op wegen op het het Westfrisiaterrein zijn terwijl als fietser niet bepaald onveilig voelen. Deze wegen zijn namelijk eens zo breed als de Dorpsstraat en bieden ruimte aan alle verkeer. Bovendien in de spits is de Dorpsstraat op zijn drukst met personenauto´s die er ook rijden en in de beantwoording van de technische vragen niet genoemd worden. Nota bene, de tellingen die worden genoemd zijn verricht tussen Oostergouw en De Strip terwijl deze telling zou moeten zijn verricht tussen Zwaagmer- en Oostergouw.
Zo worden sociale onveiligheid bij doorsteek genoemd, terwijl de verkeersonveiligheid voor de fietser op de Dorpsstraat niet wordt genoemd.
Ook wordt niet genoemd de mogelijkheid om aanspraak te maken op het door het Rijk gereserveerde potje van 60 miljoen voor financiering van beveiliging van onbewaakte overwegen.

Mij dunkt heel veel redenen voor de gemeenteraad om het amendement van Sociaal Hoorn te, een amendement waarvoor naar alle waarschijnlijkheid een meerderheid wordt gevonden, vooral omdat de doorsteek een duidelijke wens is van de bewoners van de Risdam-Noord die dus indertijd bij de totstandkoming van de Fietsnota hen door de gemeentebestuur gevraagd.
Gelet ook op verkeerde veronderstellingen gebaseerde raadsvoorstel.
Dus licht aan de horizon!

Lees hier het tijdens de inspraakronde van de raadscommissievergadering dinsdag 21 mei, door Anton, gehouden betoog voor de doorsteek