Doelstelling van het OLRN

Doel van het Overleg "Leefbaarheid Risdam Noord" is het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk, en de belangenbehartiging van wijkbewoners . Binnen dit kader worden alle activiteiten verricht.

Met andere woorden: Het Overleg Leefbaarheid houdt zich alleen bezig met vraagstukken die rechtstreeks in verband staan met het behoud en het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk, en de belangenbehartiging van bewoners.

Positie van het OLRN

Het overleg leefbaarheid is een open forum en platform voor de wijk zonder politieke grondslag. Alle bij de wijk betrokkenen kunnen daar hun mening/visie kenbaar maken.

In formele zin is het Overleg leefbaarheid geen adviescollege voor de gemeente.

Toegang

Toegang tot de bijeenkomsten hebben alle wijkbewoners en personen die door de agendacommissie zijn uitgenodigd en geintresseerden. Vaste partners in het overleg zijn in de wijk werkzame leefbaarheidmedewerkers van Intermaris, de gemeente Hoorn (wijkcordinator) Politie(wijkagent), Stadstoezicht. Stichting netwerk(opbouwwerker) is aanwezig als de agenda daar aanleiding voor geeft. Als belanstellenden zijn vertegenwoordigers van politieke partijen welkom. Bezoekers aan het OLRN moeten zich houden aan de gangbare fatsoensregels en normen Bij onregelmatigheden kan de voorzitter de vergadering schorsen of de toegang tot de vergadering verbieden.