In gesprek met het OLRN

Aan het overleg kunt u vragen stellen of uw mening kenbaar maken. Doet u dit via ons e-mail adres:

olrn@netwerkhoorn.nlBij voorbaat dank voor uw reactie,