Het sport/recreatiecomplex onder de loep

Tijdens het laatste druk-bezochte Bewonersoverleg werd er veel over het groen in onze wijk gesproken.
Het sport/recreatiecomplex stond centraal.
Er werd een enquête ingevuld waarvan de resultaten tijdens het volgende Bewonersoverleg op 18 april in Wijkcentrum De Cogge besproken zullen worden. Dat geldt ook voor de vier groepsdiscussies die onder leiding van vier gespreksleiders hebben plaatsgevonden.
Onderwerpen die voorbij kwamen waren de functie van het complex, het belang van de sportverenigingen voor de wijk, bomenkap, de wijze van het groen beheer, hondenuitlaatplekken, speeltoestellen voor kinderen, het creëren van nieuwe parkeermogelijkheden, achterstallig onderhoud aan wandel- en fietspaden, veiliger parkeerplaatsen en nog veel meer.

Op 18 april verschijnt er een samenvatting en wordt besproken wat we met alle ideeën en wensen doen.

Tijdens het geanimeerde Bewonersoverleg werd ook de Risdammer Kattensnor ten doop gehouden. Iedere aanwezige kreeg een zakje zaadjes en instructie mee.
Wij zijn benieuwd naar de resultaten!